• زبان فرانسه
  • زبان فرانسه
  • زبان فرانسه
  • زبان فرانسه
  • زبان فرانسه
  • زبان فرانسه

آمادگی شما در کلیه آزمون های زبان فرانسه تخصص ماست.


با بهره گیری از انواع فیلم و سریال های آموزشی که تنها در اختیار این مجموعه است با هدف پیشرفت در بخش شنیداری و آشنایی با دو لهجه کبکی و پاریسی بکار گیری کتاب های آموزشی موثر و مرتبط برای زبان آموزان و برگزاری چندین آزمون مشابه در طی دوره استفاده از نرم افزار های کمک آموزشی آموزش کامل گرامر زبان فرانسه و نحوه بکارگیری کامل و صحیح آن با هدف ارتقاء کیفیت مکالمه بهره گیری از داستان ها و انواع متون در آموزش با هدف تسلط هرچه بیشتر در مکالمه و بالابردن انگیزه یادگیری زبان آموزان و همینطور کسب تجربه ای متفاوت از آموختن زبان فرانسه به روشی دلچسب وسریع.
بکارگیری تمام سوالات وموضوعات آزمون های TEFAQ-TEF –TCF-TCFQ جهت آمادگی کامل زبان آموزان در امتحان اصلی و برگزاری آزمون مشابه در دوره آموزش آموزش به نوجوانان و کودکان بالاتر از 5 سال با استفاده از روش های آموزشی کاملا نوین ویژه ی گروه سنی نوجوان و کودک و تقویت حافظه ی دیداری و شنیداری کودکان و بکاربستن آن در آموختن زبان .
ایجاد علاقه و دلبستگی به زبان فرانسه در کلیه زبان آموزان بخصوص گروه سنی کودک و نوجوان.
اختصاص دادن هفتاد در صد از زمان کلاس به مکالمه و برنامه ریزی کاملا دقیق و حرفه ایدر یادگیری زبان آموز در جهت اتمام دوره در پروسه ی زمانی کاملا مشخص. آموزش کامل گرامر از ورای مکالمه و درنهایت تجربه ای شیرین از یادگیری زبان که تاکنون نداشته اید.